Sony Vegas Pro 11.0.701 64 bit (patch keygen DI) [ChingLiu].exe