Chehov_Anton_-_Izbrannye_proizvedeniya_3_Rasskazy_i_povesti_1897-1903_(Sushkov)_2013