[LEE] Natsu no Yoru no Yume | A Midsummer Night's Dream (Comic Rin 2006-08) [ENG] [Yoroshii]