108 ทิป XP regedit แก้ปัญหาเปลียนแปลงค่าต่างๆregedit ใชัง่ายมากแค่ดับเบิลคลิกๆๆ

Torrent Description

The torrent has 107 files, total 34.0KB, created at Apr. 06, 2015.

Torrent Tags

108 ทิป xp regedit แก้ปัญหาเปลียนแปลงค่าต่างๆregedit ใชัง่ายมากแค่ดับเบิลคลิกๆๆ

Happy? Share it!

Download Link

GET DOWNLOAD LINK

Download Infomation

The torrent has been downloaded 378 times, the speed is normal.

Torrent Contents ( 107 files)

43.เปิดฟังก์ชั่น System Restore.reg3.0KB

46.เปิดเรียก Recycle Bin ขึ้นมาใหม่ในกรณีที่ถูกลบหรือไม่มีให้ใช้.reg3.0KB

1.เซ็ทให้บูต Windows XP แบบสายฟ้าแล็บ/วิธืทำ.txt2.0KB

76.ยกเลิกแท็บปรับแต่งที่ Internet Options ทั้งหมด.reg2.0KB

16.คืนค่าปรับแต่งที่ Internet Options ทั้งหมด.reg2.0KB

101.Log-On แบบแสดงหน้า Welcome Screen.reg1.0KB

102.ปิดLog-On แบบแสดงหน้า Welcome Screen.reg1.0KB

23.ปิดการกด Control+Alt+Delete.reg1.0KB

36.เปิดการกด Control+Alt+Delete.reg1.0KB

89.เอาคำสั่ง Open With ออกจากเมนูคลิกขวา.reg1.0KB

26.ปิดการใช้ Picture and fax viewer ในการดูภาพ.reg1.0KB

33.เปลื่ยนขนาดการดูไฟล์แบบ Thumbnail View เป็นขนาด32.reg1.0KB

6.คืนค่าการใช้ Floppy Drive.reg1.0KB

63.ยกเลิกการ Search ไฟล์ที่เมนู Start.reg1.0KB

37.เปลื่ยนขนาดการดูไฟล์แบบ Thumbnail View เป็นขนาด 96.reg1.0KB

25.ปิดการใช้ Floppy Drive.reg1.0KB

70.ยกเลิกการบอกว่ามีเมลล์ที่ไม่ได้อ่านตอน Log-On ที่.reg1.0KB

79.ยกเลิกฟังก์ชั่นอัปเดทไดร์เวอร์.reg1.0KB

2.คืนค่าMTU.reg1.0KB

90.ยกเลิกโมเด็มต่อเน็ตอัตโนมัติ.reg1.0KB

34.เปลื่ยนความจำให้วินโดว์สจำเอกสารที่เปิดไปแล้วได้ถึ ง 25 ไฟล์.reg1.0KB

86.เอาแท็บ ScreenSaver ที่ Display Propertes ออกไม่ให้ใช้.reg1.0KB

72.ยกเลิกการแสดง Started Welcome Screen ตอนเปิดเรื่อง.reg1.0KB

10.คืนค่าการทำชื่อโฟลเดอร์เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่.reg1.0KB

100.ล้าง Temp ไฟล์ของ Internet.reg1.0KB

40.เปิดใช้การทำชื่อโฟลเดอร์เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่.reg1.0KB

9.คืนค่าการทำงานของบอลลูนทิป (XP).reg1.0KB

42.เปิดปิดการทำงานของบอลลูนทิป (XP).reg1.0KB

87.เอาปุ่ม Search ของจาก Start เมนู.reg1.0KB

67.ยกเลิกการเตือนของวินโดว์สในกรณีพื้นที่ของฮาร์ดดิสก ์เหลือน้อย.reg1.0KB

61.ยกเลิกการ Auto Run ของซีดีสำหรับเอ็กซ์พีโฮม.reg1.0KB

3.คืนค่า All Programe ให้ Start เมนู.reg1.0KB

62.ยกเลิกการ Properties ที่ My Computer.reg1.0KB

20.คือค่าทำ Highlight กับโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่ที่ All Programs.reg1.0KB

83.เอา All Programs ออกจาก Start เมนู.reg1.0KB

68.ยกเลิกการทำ Highlight กับโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่ที่ All Programs.reg1.0KB

8.คืนค่าการทำ Thumbnail Cache (Thumbs.DB).reg1.0KB

38.เปิดคำสั่ง Properties ที่ My Computer.reg1.0KB

69.ยกเลิกการทำ Thumbnail Cache (Thumbs.DB).reg1.0KB

13.คืนค่าคำสั่ง Send to จากเมนูคลิกขวา.reg1.0KB

27.ปิดการใช้คำสั่ง Properties ที่ My Computer.reg1.0KB

94.เร่งความเร็ว Windows ด้วย vitual memory สำหรับแรม1Gb.reg1.0KB

95.เร่งความเร็ว Windows ด้วย vitual memory สำหรับแรม128Mb.reg1.0KB

97.เร่งความเร็ว Windows ด้วย vitual memory สำหรับแรม512 Mb.reg1.0KB

98.ลบ PageFile ทุกครั้งปิดเครื่อง.reg1.0KB

96เร่งความเร็ว Windows ด้วย vitual memory สำหรับแรม256Mb.reg1.0KB

57.เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเก็บไฟล์ระบบไว้ในหน่วยความจำ.reg1.0KB

59.เพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับแต่งหน่วยความจำ.reg1.0KB

55.เพิ่มค่า MTU ให้มากที่สุด ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ระบบการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนต์แบบPPP Broadband.reg1.0KB

53.เพิ่มค่า MTU ให้มากที่สุด ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ระบบการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนต์แบบdial-up Conne.reg1.0KB

52.เพิ่มความเร็วโดยการใช้งาน UDMA66.reg1.0KB

88.เอาไอคอน My Computer ออกจาก Desktop และ Start Menu.reg1.0KB

7.คืนค่าการใช้ Picture and fax viewer ในการดูภาพ.reg1.0KB

32.ปิดเมนู Add Copy ToMove To ที่เมนูคลิกขวา.reg1.0KB

22.ทิปนี้สำหรับเครื่องที่แรมเยอะๆ 512 ขึ้นไปถึงจะเห็นผลชัด.reg1.0KB

81.ใส่เมนูเปิด Command Line ที่เมนูคลิกขวา.reg1.0KB

50.เพิ่มความเร็วการแสดงเมนูที่ Start เมนู.reg1.0KB

45.เปิดโมเด็มต่อเน็ตอัตโนมัติ.reg1.0KB

31.ปิดฟังก์ชั่นเขียนซีดีในวิน.reg1.0KB

28.ปิดเครื่องจากธรรมดา 50 วินาที จะเหลือเพียง 5-10 วินาที.reg1.0KB

85.เปิดฟังก์ชั่นเขียนซีดี in windows.reg1.0KB

30.ปิดฟังก์ชั่น System Restore.reg1.0KB

11.คืนค่าคำสั่ง Open With ในเมนูคลิกขวา.reg1.0KB

18.คืนค่าฟังก์ชั่น System Restore.reg1.0KB

5คืนค่าการใช้ Control Panel.reg1.0KB

71.ยกเลิกการเรียกใช้ Task Manager.reg1.0KB

47.เปิดหน้าต่าง IE ให้ทำงานได้เร็วขึ้น.reg1.0KB

65.ยกเลิกการใช้ Control Panel.reg1.0KB

41.เปิดใช้เมนู Add Copy ToMove To ที่เมนูคลิกขวา.reg1.0KB

12.คืนค่าคำสั่ง Properties ที่เมนูคลิกขวา.reg1.0KB

73.ยกเลิกคำสั่ง Properties ที่เมนูคลิกขวา.reg1.0KB

92.เอาถังขยะออกจากเดส์กท้อป.reg1.0KB

49.เพิ่ม Shared Documents จาก My Computer.reg1.0KB

107.เปิด เมนู recent documents (XP.reg1.0KB

99.ลบ Shared Documents ออกจาก My Computer.reg1.0KB

106.ปิด เมนู recent documents (XP).reg1.0KB

1.เซ็ทให้บูต Windows XP แบบสายฟ้าแล็บ/set ntosboot.reg1.0KB

66.ยกเลิกการใช้ Standby.reg1.0KB

19.คืนค่าให้ใช้ Add+Remove Programs ที่ Control.reg1.0KB

39.เปิดใช้ Add+Remove Programs ที่ Control Panel.reg1.0KB

75.ยกเลิกทิปที่แสดงออกมาตอนเอาเม้าส์ไม่จี้ส่วนต่างๆขอ งวินโดว์ส.reg1.0KB

64.ยกเลิกการใช้ All Programs.reg1.0KB

4.คืนค่าการใช้ All Programs.reg1.0KB

91.ยกเลิกไม่ให้ใช้ Registry Tools.reg1.0KB

14.คืนค่าคำสั่งล้างขยะ Recycle Bin ที่เมนูคลิกขวา.reg1.0KB

48.เปิดให้ใช้ Task Manager ได้.reg1.0KB

103.วิธีการ Backup Registry.txt1.0KB

56.เพิ่มคำสั่งล้างขยะ Recycle Bin ที่เมนูคลิกขวา.reg1.0KB

17.คืนค่าปุ่มเปลื่ยนภาษาที่ TaskBar.reg1.0KB

15.คืนค่าใช้ Registry Tools.reg1.0KB

78.ยกเลิกฟังก์ชั่นการอัปเดทอัตโนมัติของวินโดว์ส .reg1.0KB

51.เพิ่มความเร็วด้วยการจัดคิวให้กับ IRQ.reg1.0KB

21.จำกัด Links ใน Favorites ทิ้งไปซะ.reg1.0KB

77.ยกเลิกฟังก์ชั่น Installer Rollback ของวินโดว์ส.reg1.0KB

84.เอาคำว่า Shortcut To... ออกจาก Shortcuts.reg1.0KB

44.เปิดฟังก์ชั่นการใช้ Flash กับ IE.reg1.0KB

108.ยกเลิกหน้าต่างยืนหลังหลังดาวโหลดเสร็จ.reg1.0KB

74.ยกเลิกแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีข้อผิดพลาด.reg1.0KB

24.ปิดการใช้ Flash กับ IE.reg1.0KB

93.รีเฟรชจอภาพอัตโนมัติ.reg1.0KB

58.เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการยกเลิกการเก็บ DLL ของ win XP.reg1.0KB

60.ยกเลิกการ Auto Run ของซีดีสำหรับเอ็กซ์พีโปร.reg1.0KB

35.เปิด IE ให้เต็มจอทันที.reg1.0KB

105.กำจัดจุดอ่อน สั่งให้ Windows Messenger ออกไปจากชีวิตคุณ.reg1.0KB

82.ให้ปุ่ม NumLock นั้นติดทุกครั้งที่เปิดเครื่อง.reg1.0KB

29.ปิดโปรแกรม non-respond เมื่อ shutdown.reg1.0KB

1.เซ็ทให้บูต Windows XP แบบสายฟ้าแล็บ/ntosboot.bat1.0KB

You May Be Interested In: