Relational databases

Torrent Description

The torrent has 39 files, total 50.0MB, created at Apr. 25, 2015.

Torrent Tags

relational databases

Happy? Share it!

Download Link

GET DOWNLOAD LINK

Download Infomation

The torrent has been downloaded 120 times, the speed is bad.

Torrent Contents ( 39 files)

01#.БД - Л1 - за PPT - Системи за управление на бази от данни.pdf4.0MB

06#.БД - Л5 - за PPT - Релации между таблици.pdf3.0MB

09#1.БД - Л9 - за PPT - Нормализация на базата от данни (нормални форми)_new.pdf3.0MB

04#.БД - Л7 - за PPT - Проектиране на бази от данни.pdf2.0MB

02#.БД - Л2 - за PPT - Терминология в релационните бази от данни.pdf2.0MB

03#.БД - Л3 - за PPT - Типове данни.pdf2.0MB

04#.РБД - Л7 - Проектиране на бази от данни ОК.pdf1.0MB

06#.РБД - Л5 - Релации между таблици ОК.pdf1.0MB

12#.РБД - Л12 - Функции за форматиране на изхода OK.pdf1.0MB

11#1.БД - Л11 - за PPT - Въвеждане на ограничения при избора на данни и тяхното сортиране_new.pdf1.0MB

10#.РБД - Л10 - Оператори в SQL OK.pdf1.0MB

07#.БД - Л6 - за PPT - Изгледи.pdf1.0MB

07#1.БД - Л6 - за PPT - Изгледи.pdf1.0MB

02#.РБД - Л2 - Терминология в релационните бази от данни ОК.pdf1.0MB

11#.РБД - Л11 - Въвеждане на ограничения OK.pdf1.0MB

01#.Структура и съдържание на таблиците в базата Clients.pdf1.0MB

08#.РБД - Л8 - Концептуален, логически и физически модел на базата от данни ОК.pdf1.0MB

17#.РБД - Л17 - Манипулиране на данните в таблици ОК.pdf1.0MB

01#.РБД - Л1 - Системи за управление на бази от данни_ОК.pdf1.0MB

03#.РБД - Л3 - Типове данни ОК.pdf1.0MB

09#.РБД - Л9 - Нормализация на базата от данни (нормални форми) ОК.pdf1.0MB

14#.РБД - Л14 - Използване на агрегиращи (групови) функции ОК.pdf1.0MB

05#.БД - Л4 - за PPT - Ключове.pdf1.0MB

15#.РБД - Л15 - Използване на вложени заявки ОК.pdf1023.0KB

13#.РБД - Л13 - Визуализиране на данни от няколко таблици ОК.pdf993.0KB

10#1.БД - Л10 - за PPT - Системи за управление на бази от данни_Оператори в SQL_new.pdf955.0KB

07#.РБД - Л6 - Изгледи ОК.pdf912.0KB

16#.РБД - Л16 - Използване на функции за обединяване на данни ОК.pdf906.0KB

17#1.БД - Л17 - за PPT - Манипулиране на данните в таблиците_new.pdf847.0KB

17#.2.Упражнения по РБД 1.1.pdf806.0KB

01#.Упражнения по РБД.pdf766.0KB

15#1.БД - Л15 - за PPT - Използване на вложени заявки_new.pdf746.0KB

13#1.БД - Л13 - за PPT - Визуализиране на данни от няколко таблици_new.pdf746.0KB

05#.РБД - Л4 - Ключове ОК.pdf670.0KB

16#.1.БД - Л16 - за PPT - Използване на функции за обединяване на данни_new.pdf566.0KB

std_EXP_10_2014.dmp564.0KB

14#1.БД - Л14 - за PPT - Използване на агрегиращи функции_new.pdf525.0KB

03#.Инструкция.pdf330.0KB

03#.std_EXP_10.zip132.0KB

You May Be Interested In: